اخبار گروه

تاریخچه گروه فیزیک

ازسمت راست(دکتر نبیونی استاد فیزیک دانشگاه اراک ،دکتر حمیدی استاد فیزیک دانشگاه اراک ،

                                            پیتر هیگز برنده جایزه نوبل فیزیک سال 2013 و....)

 

گروه فيزيک از اولين گروههایی بود که از بدو تاسيس دانشگاه اراک(مدرسه عالی مرجان)در سال1350 تاسيس گرديد. اساتيد زير در سالهای اوليه تاسيس رشته فيزيک در اين گروه تدريس می کردند

دکتر ضياء الدين اسماعيل بيگی
دکتر مهدی برکشلی
دکتر جعفر سيروس ضياء
دکتر غلامعلی بازرگان
دکتر امانت الله روشن
گروه فيزيک دانشگاه اراک از بدو تاسيس(1350) تا سال1379 منحصرا در رشته های کارشناسی فيزيک،فيزيک کاربردی و فيزيک دبيری دانشجو پذيرش می نمود
در سال 1379 دوره کارشناسی ارشد فيزيک (گرايش حالت جامد) داير گرديد و از سال 1380 ساير گرايش های کارشناسی ارشد فيزيک (اتمی مولکولی،ذرات بنيادی و فيزيک هسته ای) نيز داير گرديد.
اولين دوره دانشجويان دکتری در سال 1384 با پذيرش 3 دانشجو در گرايشهای حالت جامد و نظری تاسيس و راه اندازی شد.سپس دوره دکتری فيزيک در گرايشهای اتمی و مولکولی (پلاسما) و فيزيک هسته ای راه اندازی گرديد.
 
روز فیزیک14/9/92
 
 

مدیریت گروه فیزیک

 

Nabiyouni Picture

آقای دکتر غلامرضا نبیونی

 resume

 

 

آمار بازدیدکنندگان

2
28
235760