دکتر مازیار مرندی

 نام و نام خانوادگی

 مازیار مرندی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 m-marandi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -- 18
17:40 -- 16
15:40 -- 14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم922
    الکترومغناطیس2    
شنبه
  الکترومغناطیس2   نانوذرات و کاربرد آن

 

 
يکشنبه
         نانوذرات و کاربرد آن
دوشنبه
        الکترومغناطیس2
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
7
235739