دکتر اکبر زنده نام

 نام و نام خانوادگی

 اکبر زنده نام

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 a-zendehnam@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 --18
17:40 -- 16
15:40 -- 14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم922
  فیزیک3   زبان تخصصی  
شنبه
ترمودینامیک اسپکتروسکوپی فیزیک3      
يکشنبه
 

 ترمودینامیک

     
دوشنبه
اسپکتروسکوپی     فیزیک3

ترمودینامیک

 

سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
48
239676