دکتر عبدالعلی ذوالانواری

 نام و نام خانوادگی

 عبدالعلی ذوالانواری

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 a-zolanvar@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -- 18
17:40 -- 16
15:40 --14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم922
  مباحث ويژه در فيزيک      
شنبه
بلورشناسی گ2     مباحث ويژه در فيزيک

 

 
يکشنبه
بلورشناسی گ1        
دوشنبه
   

 بلورشناسی گ1


 بلورشناسی گ2

  آزمايشگاه نانوفيزيک1  
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
51
239679