دکتر محمود میرزایی

 نام و نام خانوادگی

 محمود میرزایی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 M-Mirzaei@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -- 18
17:40 -- 16
15:40 -- 14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم922
   مبانی کامپیوتر      
شنبه
         
يکشنبه
  اکتشاف ژئوالکتریک گرانی سنجی    
دوشنبه
    اکتشاف ژئوالکتریک

چاه پیمایی
  اکتشاف EM چاه پیمایی
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
45
239673