دکتر غلامرضا نبیونی

 نام و نام خانوادگی

 غلامرضا نبیونی

Nabiyouni Picture

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 G-Nabiyouni@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -- 18
17:40 -- 16
15:40 -- 14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم922
  مباحث ویژه در فیزیک   فیزیک جدید  
شنبه
     

مباحث ویژه در فیزیک

جامد پیشرفته1
يکشنبه
        فیزیک جدید
دوشنبه
  جامد پیشرفته1

 

     
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
38
239666