دکتر کریم قربانی

 نام و نام خانوادگی

 کریم قربانی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 k-ghorbani@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
      کوانتوم1 گروههای لی در ذرات بنیادی
شنبه
   

گروههای لی در ذرات بنیادی-

ذرات بنیادی پیشرفته

کوانتوم1  
يکشنبه
  ذرات بنیادی پیشرفته      
دوشنبه
      کوانتوم1  
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
44
239672