دکتر سعید حمیدی

 نام و نام خانوادگی

 سعید حمیدی

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 S-Hamidi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -- 18
17:40 -- 16
15:40 -- 14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 922
         
شنبه
  فیزیک هسته ای پیشرفته1 رفع اشکال    
يکشنبه
         
دوشنبه
      فیزیک هسته ای پیشرفته1  
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
47
239675