دکتر حسن خليلی

 نام و نام خانوادگی

حسن خليلی

khalili

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 h.khalili@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 

آمار بازدیدکنندگان

1
46
239674