دکتر مهران قلی پور

 نام و نام خانوادگی

 مهران قلی پور

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 m-gholipour@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 --18
17:40 -- 16
15:40 --14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم922
  ریاضی فیزیک کاربرد کامپیوتر فیزیک ماده چگال2  
شنبه
    ریاضی فیزیک1 کاربرد کامپیوتر  
يکشنبه
    فیزیک محاسباتی سیستم های نانومتری   فیزیک ماده چگال2

 

دوشنبه
         
سه شنبه
         
چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
53
239681