دکتر مهران شاه منصوری

 نام و نام خانوادگی

 مهران شاه منصوری

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 m-shahmansouri@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 -- 18
17:40 -- 16
15:40 -- 14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم922
  فیزیک پلاسما      
شنبه
          فیزیک1
يکشنبه
  مباحث ویژه در فیزیک فیزیک1

فیزیک پلاسما

   
دوشنبه
      مباحث ویژه در فیزیک

 

فیزیک1
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
43
239671