دکتر حسین صادقی

 نام و نام خانوادگی

 حسین صادقی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 H-Sadeghi@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 --18
17:40 --16
15:40 -- 14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم922
         
شنبه
      فیزیک2  
يکشنبه
  کوانتوم پيشرفته2     فیزیک2
دوشنبه
 

کوانتوم پيشرفته2

       
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
37
239665