دکتر کامران مویدی

 نام و نام خانوادگی

 کامران مویدی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک

 پست الکترونیکی

 S-MOAYEDI@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:40 --18
17:40 -- 16
15:40 -- 14
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم922
  ریاضی فیزیک2 نسبیت عام1    
شنبه
  نسبیت عام1

 

ریاضی فیزیک2    
يکشنبه
  امواج مقدمات ذرات بنیادی

   
دوشنبه
  امواج

 

     
سه شنبه
      مقدمات ذرات بنیادی  
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
41
239669